SKIBICKI straci 20% pensji

Z dniem 1 lipca 2018 wejdzie w życie rozporządzenie, pomniejszające uposażenie samorządowców, w tym wójtów i burmistrzów. Rozporządzenie – o czym muszą pamiętać Nasi radni – nabierze mocy prawnej, jeżeli radni podejmą taką uchwałę.

W trakcie rozmowy z radnym Norbertem Piotrowskim, dostałem zapewnienie, że już na czerwcowej sesji rady gminy Chocianów, taki punkt, znajdzie się w porządku obrad.

Od 5,4 tyś. zł. do 6,5 tyś. zł. na rękę zarabiać będą burmistrzowie i wójtowie ( nie dotyczy to ich dodatków , w tym 13-tej pensji) . Ta aż 20% obniżka , podyktowana jest różnymi argumentami rządzącej partii PiS.

Trzeba pamiętać również o tym, że burmistrz Franciszek Skibicki dnia 16 listopada 2018 kończy swoją kadencję i przechodzi na emeryturę. Z tego tytułu, miał dostać ok. 100 tyś. zł. odprawy ( za co?). Jak nie trudno zauważyć , ta obniżka to wielki zysk dla Skarbu Polskiego Państwa.

Osobiście, pozbawiłbym tego człowieka większej części jego uposażenia, jak i WYSOKIEJ emerytury , która go czeka, a o jakiej jego wyborcy mogą jedynie sobie pomarzyć.

Komunista Skibicki z Chocianowa

Pamiętajmy, że ten człowiek lojalnie i sumiennie służył przez wiele lat, zbrodniczemu systemowi komunistycznemu, dzierżąc wysokie funkcje w partii PZPR. Więc w tym momencie zapytam czytelników: czy tacy ludzie zasługują za swoją działalność , na coś więcej niż RENTA Socjalna?

Niestety, człowiek ten nadal uważa, że wszystko mu się należy i zamierza dalej udzielać się politycznie , startując w nadchodzących wyborach samorządowych do rady powiatu.

Chciałbym wraz z Państwem sprawić aby plany Franciszka Skibickiego i jego popleczników, nie zostały już nigdy zrealizowane. A w najbliższym miesiącu, Franciszek Skibicki i Kierownik OPS Chocianów staną przed Sądem Polskim i będą się tłumaczyć z:

  1. Skibicki – Art. 321 kk, przekroczenie uprawnień.
  2. Smalec – Art. 49 UODO.

 Art. 49 ustawy o ochronie danych osobowych

  1. Kto przetwarza w zbiorze dane osobowe, choć ich przetwarzanie nie jest dopuszczalne, albo do których przetwarzania nie jest uprawniony, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
  2. Jeżeli powyższy czyn dotyczy danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub filozoficzne, przynależność wyznaniową, partyjną lub związkową, danych o stanie zdrowia, kodzie genetycznym, nałogach lub życiu seksualnym, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 3 (art. 49 UODO).

Smalec i Skibicki

 

I oby…, sprawiedliwości stało się zadość.

I tak może być, odkąd koledzy Skibickiego, partia PO straciła swoje królestwo w Polsce, sąd w Lubinie zmienia swoje oblicze i wraca na tory niezawisłości i sprawiedliwości. Brawo Sąd.

Skibicki – miasto jest mieszkańców, a ty nie zasłużyłeś NA NIC !!!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.