Rok 2012 nie będzie łatwy dla Chocianowa

Z ostatnich dziesięciu lat, rok 2012 będzie dla Gminy Chocianów najcięższym rokiem. Nowe zadania dla samorządów, mogą powalić na kolana „Goliata” Chocianowa. Czy Burmistrz Chocianowa i jego urzędnicy zdają sobie z tego sprawę…? Chciałoby się wierzyć, że tak…

Niestety po ostatnich miesiącach, śmiało można stwierdzić, że nawet bez dodatkowych zadań narzuconych przez Ustawodawcę, nasza Gmina „tonie” a na horyzoncie nie widać Arki Noego.

Najbardziej uciążliwym zadaniem, może okazać się, to wynikające z Ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Gminy muszą pokryć koszty bezpośrednio ze swoich budżetów. Na pracowników Urzędu spadną kolejne obowiązki, bo trzeba przecież opracować system dopłat, kontrolować rachunki czy urlopy.

Duże obawy trzeba mieć także, co do zapowiedzianego zwiększenia składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy. Dla Chocianowa będzie oznaczało to, zwiększenie kosztów Gminy jako pracodawcy.

Obniżono również udział gmin w podatkach pośrednich.

Rok 2012, upłynie w naszej Gminie także pod znakiem zwiększonych wydatków na oświatę, co głównie związane jest z 7% podwyżką dla nauczycieli z 2011 roku. Podniesienie płac, gminy muszą sfinansować same, bo subwencja oświatowa nie pokrywa podwyżek w całości.

Chocianów może mieć również spore kłopoty z dostosowaniem do nowych przepisów obowiązujących już planów ­­­­sieci telekomunikacyjnych i ich rozwoju. Wydamy także pieniądze między innymi na opóźniony system ZMOKU (służący do prowadzenia ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych). System ma ruszyć w 2013 roku, ale wydatki musimy ponieść już dziś.

Wielu samorządowców uważa, że i w tym roku nasz rząd będzie dokładał nowe zadania, za którymi nie pójdą kolejne środki.

Pytanie: co w takiej sytuacji może zrobić samorząd Gminy, gdy gminy są ograniczone w możliwości zadłużania? To problem n­aszych władz. Problem, który zweryfikuje słuszność lub brak słuszności tej WYBORU takiej władzy.

OSIEM ZADAŃ, KTÓRE ZMUSZĄ DO MYŚLENIA I PRACY NASZ SAMORZĄD: 

1.Ustawa o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej (koszt realizacji nowego zadania to ogromny wydatek dla Gminy).

2.Zwiększenie obowiązującej składki rentowej o 2% po stronie pracodawcy (podwyżkę samorządy muszą sfinansować same).

3.Większe wydatki na oświatę (podwyżki dla nauczycieli, obowiązkowy dowóz pięciolatków do przedszkoli, niedostateczna subwencja).

4.Oświetlenie ulic (wzrost kosztów za energię, przeniesienie na samorządy obowiązku ponoszenia kosztów oświetlenia dróg krajowych w granicach administracyjnych miasta).

5.Nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (przejęcie obowiązku odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości, koszty administracyjne, obsługa zadania, opór ze strony wspólnot mieszkaniowych).

6.Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych (konieczność stworzenia nowych planów rozwoju sieci- bardzo duży koszt).

7.System ZMOKU (system ma zacząć działać już w 2013 roku). Jak wyglądają przygotowania w Chocianowie, nie wiemy.

8.Prezydencki projekt zwiększenia udziału społeczeństwa w sprawowaniu władzy (więcej zadań administracyjnych dla urzędników – opinie, konsultacje i debaty publiczne).

Jak nietrudno się domyśleć pan Roman Kowalski trafił na bardzo trudny czas swojej elekcji. Czy wywiąże się z tych zadań, czas pokaże, a my ocenimy.

Herb Chocianowa

Sławomir Tomczak vel Bazyl

(poprawiony tekst z Wolnej Prasy Chocianowa, 1 styczeń 2012)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.