RAPORT NIK

Głośne zapowiedzi „promocyjne” mówiące, że NIK wychwyci jakieś nieścisłości w pracy UMiG za czasów rządów pana Franciszka Skibickiego – to już tylko propagandowy MIT. Po dokładnym przyjrzeniu się raportowi i zważeniu na wadze „dobro dla miasta” można przyjąć, że szala przechyliła się na stronę słuszną, czyli , że mirę prawidłowo działała grupa, która utrzymywała swoją władze aż 12 lat.

Osobiście nie jestem zwolennikiem tak długich kadencji (12.letnich), ale widać, że tak musiało być, bo tak decydowało społeczeństwo. Dzisiaj, a może już na samym początku, gdy objął władzę pan Roman Kowalski, ujawnili się krzykacze, którzy tak naprawdę sami nie potrafili przez te 12 lat nic zrobić a teraz szukają przysłowiowej „dziury w całym”. Nie sprzyja to oczywiście nikomu , a jeżeli zwolennicy Romana Kowalskiego myślą inaczej- mylą się, bo zapewniam ich, że ich poczynania na urzędowych stołkach, również kiedyś ludzie ocenią i co wtedy?

Co w takim razie możemy przeczytać w raporcie pokontrolnym NIK?

NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI POZYTYWNIE OCENIA,POMIMO STWIERDZENIA UCHYBIEŃ, DZIAŁANIA GMINY W ZAKRESIE POZYSKIWANIA W LATACH 2007-2011 (PIERWSZE PÓŁROCZE) ŚRODKÓW FINANSOWYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ (UE).

Nas powinny interesować najbardziej te tzw. „uchybienia”. W czym więc rzecz? „Uchybienia” wynikają tylko i wyłącznie z braku kadry wyspecjalizowanej w przygotowywaniu wniosków o środki unijne. Jak wiemy pan Skibicki zlecał takie zadania zewnętrznym firmom, odciążając administrację urzędu. Nie każdy potrafi to zrozumieć, ale w tamtych czasach ta praktyka była stosowana bardzo często.

Największym błędem obecnych władz, (możliwe, że wymuszonym) jest odrzucenie wniosku o dofinansowanie prawie 15 milionów (64,8% wnioskowanych kwot) projektu „Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dolne, Trzmielów, z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie”.

Również projekt „Ścieżka przyrodniczo – edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie oraz na terenie parku miejskiego w Chocianowie”- nie spodobał się panu Romanowi Kowalskiemu.

Nie znaleźliśmy również środków na realizację projektu: „Budowa obiektów sportowo edukacyjnych przy Szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dolne, Parchów”.

Wielu znawców tematu zwróciło mi uwagę, że właśnie tylko za sympatię do byłego burmistrza F. Skibickiego, teraz wsie: Trzebnice, Szklary Dolne, Brunów czy Parchów, płacą wysoką karę stagnacją i brakiem rozwoju.

Wyciągnięcie z tego raportu czegoś więcej, chyba już nie można. Po prostu ekipa obecnego burmistrza musi wziąć się solidnie do roboty, bo inaczej wiele lat upłynie zanim Gmina Chocianów znów zrobi krok do przodu.

 

Sławomir Tomczak vel Bazyl

(poprawiony tekst z Wolnej Prasy Chocianowa, 1 styczeń 2012)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.