Priorytet działania Gminy, czy tylko marzenie mieszkańców?

K.K.BudzeńRozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic II AWP i Zamkowej oraz dobry plan działania rozbudowy sieci na terenach wiejskich w 2012 roku. Priorytet działania Gminy czy tylko marzenie mieszkańców. Dla mnie priorytet a dla ciebie?

Nie potrafię zrozumieć braku uporu i determinacji w tej materii zarówno ze strony radnych Rady Gminnej, jak i samego pana Burmistrza. Otóż w ubiegłorocznym budżecie,  zabezpieczone zostały środki finansowe w wysokości 500 000 zł. na realizację tego zadania a w tegorocznym budżecie ich brakuje i widnieje tylko kwota 200 000 zł. na dokończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Pocztowa – Trzebnicka.

Zaznaczyć należy, iż rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ulicy II Armii Wojska Polskiego została wyceniona na kwotę 196 000 zł. Gmina w ubiegłym roku zaplanowała w budżecie środki na ten cel w wysokości 100 000 zł., zatem niejasne jest stwierdzenie, iż na dokończenie tej inwestycji musi przekazać spółce PWiK kolejne 200 000 zł. Razem jest to niebagatelna suma– prawie 300 000zł., z czego 196 000 zł., to inwestycja, która została wykonana w 50%, czyli 98 000zł, przy czym spółka wybudowała ją za połowę tej kwoty.

Na co pójdą pozostałe 104 000 zł po wybudowaniu całości?

Z góry przepraszam jeśli się mylę. Inwestycja budowy sieci na ulicy II Armii WP jest rozpoczętym zadaniem, należy je tylko dokończyć. Jest to niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania gospodarstw domowych oraz szansą na rozwój gminy i nowych miejsc pracy. Trzeba tu wspomnieć o inwestycji przebudowy kina TOSCA na lokal gastronomiczno – hotelowy. Niestety brak kanalizacji sanitarnej uniemożliwia właścicielowi dalszą rozbudowę lokalu i tym samym opóźnia jego otwarcie, a co za tym idzie i nowych miejsc pracy oraz podatków, których notabene nie ma, gdyż nie ma zysków.

Gmina, moim zdaniem, winna jak najszybciej dokończyć tę inwestycję, ponieważ jest ona szansą dla Chocianowa. Gmina winna otwierać inwestorom drzwi na oścież, zamiast je zamykać. Czyżby obecnym Radnym nie zależało na rozwoju naszej gminy, na stworzeniu nowych miejsc pracy, wpływie innych podatków (obok podatku od nieruchomości; podatku dochodowego od osób prawnych i od osób fizycznych)?

W Chocianowie brak jest tego typu lokalu, w którym można byłoby miło spędzić czas. Obecni radni nie powinni zwlekać z dokończeniem tej inwestycji w bieżącym roku. Według mnie to wstyd, iż w XXI wieku ludzie mieszkający w Chocianowie nie mają kanalizacji sanitarnej. Czy wyobrażamy sobie żyć bez niej? Zapewne tak, ale jest ona podstawą prawidłowego funkcjonowania życia codziennego, nie mówiąc już o ochronie środowiska, albowiem dzisiejsze rozwiązania w tym rejonie budzą wątpliwości i niepokój oraz obawy o zdrowie nasze i naszych dzieci.

Uważam, że jeśli Radni znaleźli w tegorocznym budżecie prawie 1000 000 zł. na zadanie, jakim jest rozbudowa i remont remizy strażackiej w Szklarach Dolnych oraz innych kwot na inwestycje w Trzebnicach, to i na to zadanie winny znaleźć się pieniądze. Nie chcę tych zadań ze sobą porównywać, albowiem wszystkie są zasadne i potrzebne gminie i jej mieszkańcom, niemniej jednak zastanawiam się co powinno być dziś priorytetem? Uważam, że właśnie między innymi inwestycja kanalizacji sanitarnej w naszej gminie.

Po pierwsze: inwestycja została rozpoczęta.

Po drugie: potrzebna jest mieszkańcom i inwestorom.

Po trzecie: były już przeznaczone środki w budżecie na ten cel. Nie ma sensu szukanie winnych ani usprawiedliwianie się z błędnie podejmowanych decyzji.

W mojej ocenie należy dokończyć tę inwestycję, zabezpieczyć w tym roku w budżecie środki finansowe, poprzez dokonanie przesunięcia lub znalezienia innych środków finansowych. To zadanie dla radnych. Inwestycja ta jest zadaniem własnym gminy i winna być przez nią sfinansowana.

Przedsiębiorstwo Wodociągowo – Kanalizacyjne nie jest w stanie wybudować sieci kanalizacji sanitarnej z własnych środków, gdyż po pierwsze, jest zadłużone i nie ma zdolności finansowania tej inwestycji, a po drugie – nie może, gdyż sieci kanalizacji sanitarnej w Chocianowie są własnością Gminy, a Spółka nie może budować na cudzym majątku. Skoro pan Burmistrz, chciał wybudować kanalizację w tym rejonie w tym roku, to radni winni utwierdzić pana Burmistrza w przekonaniu, iż jest to dobry kierunek działania rozwoju gminu na rok bieżący i na dalsze lata.

Zadanie zostało podzielona na trzy etapy: Etap drugi obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic II Armii WP – Zamkowa, wyliczonej na kwotę około 900 000 zł. Według mnie ubiegłoroczna kwota 500 000 zł. zabezpieczona w budżecie, wystarczyłaby na wybudowanie kanalizacji w tym rejonie, więc nie należy się z niej wycofywać.

Zaznaczyć należy, że jeśli sieć zostanie wybudowana, to Spółka w dalszej perspektywie czasu uzyska zwrot z tej inwestycji, gdyż mieszkańcy będą uiszczać opłaty za odprowadzanie ścieków do systemu kanalizacji sanitarnej. Pozyskane pieniądze, pozwolą na dalszą rozbudowę sieci, na przykład na ulicy Spacerowej w Chocianowie.

Dalszy rozwój Gminy zależy teraz od decyzji Rady Gminnej w Chocianowie. Jest ona organem stanowiącym prawo miejscowe w naszej gminie. Apeluję zatem do radnych Rady Gminnej w Chocianowie o podjęcie odpowiednich działań w tej sprawie, gdyż wszystkim mieszkańcom zależy na dobru Gminy, zatem i Radnym na pewno też. Uważam, że dokończenie budowy sieci kanalizacyjnej w mieście oraz rozpoczęcie jej budowy na terenach wiejskich, winno być priorytetem dla obecnej władzy, a przede wszystkim dla naszych Radnych, którzy zostali wybrani, aby godnie nas reprezentować.

Panie i Panowie Radni, do roboty, bo czas ucieka a kadencja nie trwa wiecznie! Mam nadzieję, że wezmą sobie Państwo do serca wolę mieszkańców.

 

K.K.Budzeń

( poprawiony tekst z Wolnej Prasy Chocianowa, luty – marzec  2012)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.