Pomogą rodzinie w kryzysie

W gminie Chocianów, rusza Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w rodzinie; na lata 2012 -2016. I właśnie dlatego, w ostatnich dniach, stymulowany artykułem w gminnym Informatorze, przestudiowałem Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie a nawet, z sympatii do przewodniczącego komisji do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych; ramowy program „Podstawowe szkolenie dla członków gminnych komisji rozwiązywania problemów alkoholowych”.

Muszę Państwu powiedzieć, że oba te programy były bardzo ciekawe. Zacząłem się zaraz zastanawiać, ilu członków z naszych obu komisji, zapoznało się już z tymi materiałami. Pewnie nigdy się tego nie dowiemy publicznie. I dobrze, bo po co mamy doznać szoku.

W tym wszystkim tak naprawdę ważna jest skuteczność działań obu grup. Wiemy, że zarówno w jednej, jak i w drugiej komisji pojawiają się te same nazwiska. Nie będę czepiał się kompetencji członków Komisji, bo wierzę w dobry dobór kadry. Niemniej uważam, że nie powinno być w komisji przeciwdziałania przemocy w rodzinie przedstawiciela naszej parafii, księdza Marcina Nestorowicza, który dopuszcza się uchybień emocjonalnych, porównywalnych z przemocą. Nie sądzę, aby taki człowiek mógł skutecznie zapobiegać przemocy, gdy sam ma z nią problemy. Przypomnieć wystarczy tylko zachowanie tego kleryka na wigilii dla ubogich tego miasta, zorganizowanej przez OPS Chocianów, podczas której dopuścił się groźby pobicia Bazyla i uczynił to w obecności księdza Dziekana Zbigniewa Szymerowskiego.

Chciałbym zaznaczyć w tym miejscu, że nie kieruję się tak zwaną zemstą, tylko troską o rodziny, którym ma służyć ksiądz Marcin. Zaznaczam przy okazji, że mam świadków tego incydentu i chętnie spotkam się z tym panem w sądzie, jeśli będzie chciał dociekać w nim prawdy.

Drugie kontrowersyjne nazwisko w tej komisji, to Ania Jabłońska, która tytułuje się, niezgodnie z prawdą, Prezesem Parafialnego Zespołu CARITAS. Informuję Państwo, że po zrezygnowaniu z funkcji prezesa CARITAS-u przez panią Beatę Dyko, nie odbyły się w Parafialnym Zespole CARITAS wybory, a tym samym, pani Jabłońska nadal pełni tylko funkcję Sekretarza.

Pomimo wszystko, wierzę, że obie te komisje, spełnią swoją społeczno-edukacyjną rolę. Uważam, że czym więcej będzie kompetentnych osób w poszczególnych komisjach a mniej przypadkowych osób, program narzucony przez Ustawodawcę będzie miał szansę na realizację w 100%.

Sławomir Tomczak vel Bazyl

 

( poprawiony tekst z Wolnej Prasy Chocianowa, luty – marzec  2012)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.