Ocena „pracy” Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie

Zapraszamy do udziału w ankiecie, w której  będziemy mogli ocenić pracę obecnego Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chocianowie – Janusza Ślipko.

Po co są radni?  Radni są  po to, aby pracować na rzecz swoich wyborców. To zaszczytne stanowisko reprezentuje  mieszkańców. Radny jest przedstawicielem władzy lokalnej. Wykonując swoje prawa i obowiązki, powinien kierować się przede wszystkim dobrem wspólnoty samorządowej. Po co jest zaś Przewodniczący Rady Miejskiej? Jest to osoba wybierana spośród 15 Radnych. Od momentu jego wyboru reprezentuje  ich oraz odpowiada za prawidłowość pracy całej Rady. Zgodnie z przyjętym w styczniu 2019 r. Statucie Miasta i Gminy Chocianów Przewodniczący posiada szereg obowiązków ale i uprawnień. Od czasu kiedy nastąpiła zmiana Przewodniczącego i na miejsce ustępującego Pawła Kisiela zasiadł Janusz Ślipko, mogliśmy już kilkukrotnie obserwować nowego Przewodniczącego podczas sesji. Ponieważ wśród mieszkańców pojawiło się w wiele negatywnych opinii na temat pracy oraz zachowania pana Ślipko postanowiliśmy ocenić jego pracę na tym stanowisku.

Zgodnie z § 26 Statutu Miasta i gminy Chocianów „ Przewodniczący Rady, w ramach organizowania pracy rady i prowadzenia jej obrad, w szczególności:

 

Po tym co mogliśmy zaobserwować podczas sesji nasuwa się kilka pytań?

Czy sesje są zwoływane prawidłowo skoro jak słyszymy na sesji nie dotrzymane są terminy zapisane w ustawie o samorządzie gminnym, a materiały  dla Radnych pozostawiane są pod drzwiami bez potwierdzenia ich odbioru?

Czy Przewodniczący czuwa nad pracami komisji skoro te nie opiniują materiałów na sesję?

Czy oby na pewno Przewodniczący przewodniczy obradom sesji skoro ciągle słyszymy jak Radca Prawny dyktuje Przewodniczącemu prawie każdą wypowiedź i decyduje o tym jak powinna przebiegać sesja?

Czy po obejrzeniu kilku sesji można jeszcze mieć wrażenie, że Przewodniczący przestrzega porządek sesji? Warto przypomnieć sesję, podczas której wypowiadali się zaproszeni przez Przewodniczącego  goście. Otrzymali oni głos mimo, że porządek obrad tego nie uwzględnił. Niestety mieszkańcy już takiego przyjemności nie mieli mimo, że zgodnie ze swoim prawem i odpowiednim punktem porządku obrad oczekiwali na głos kilka godzin.  Bardzo wymowne jest również przerywanie sesji i składanie prywatnych oświadczeń niezwiązanych z tematem sesji przez Klub Kulczyński 2018 podczas procedowania poszczególnych uchwał?

Czy jest prawidłowo przeprowadzane głosowanie? Można mieć wrażenie, że liczba Radnych podczas sesji rośnie lub maleje albo Przewodniczący ma problem ze sprawnym dodawaniem, bo czasami suma głosów podczas głosowania to 16?

Czy transmisja sesji jest prawidłowo prowadzona? Ustawione podczas transmisji na żywo kamery są ustawione wyłącznie na Radnych opozycyjnych, co umożliwia pozostałym ciągłą zabawę telefonami i aktywne śledzenie forów społecznościowych oraz kontakt między sobą.  Zła jakość przekazu oraz brak napisów, kto z obecnych na sali obrad wypowiada się w danym momencie, jednoznacznie świadczy o tym, że i w tym temacie zabezpieczenia prawidłowości transmisji sesji Przewodniczący nie dopełnia swoich obowiązków.

Czy policja sesyjna jest prawidłowo prowadzona?  Oczywiście, ale tylko w stosunku do opozycji. Nieudzielanie głosu lub jego odbieranie oraz ciągłe wyrażanie własnych i prywatnych opinii Przewodniczącego w celu zakończenia dyskusji to już norma i sposób na to by bezwzględnie „przepchać” wygodne dla Przewodniczącego i jego klubu uchwały?.

Czy Przewodniczący chociaż raz zasięgnął opinii innych klubów jak tylko swojego?

Janusz Ślipko

Czy Przewodniczący wspiera pracę Radnych dąży do sprawnej ich pracy oraz miłej i przyjaznej atmosfery w czasie sesji? Odpowiedzią na to pytanie jest zachowanie Przewodniczącego choćby w temacie powołania członka Komisji Rewizyjne spośród członków Klubu „Razem dla Chocianowa”?. Mimo, że Klub ten na takie prawo, a Rada obowiązek umożliwienia Klubowi pracy w tej komisji. To właśnie Przewodniczący pozwala na łamanie tego prawa i nawet wezwanie Wojewody Dolnośląskiego nie jest dla Przewodniczącego żadnym wyznacznikiem .

Na koniec pozostaje ocena czy Przewodniczący zna ustawę o samorządzie gminnym, czy zna zapisy Statutu Miasta i Gminy Chocianów za którym tak chętnie głosował w styczniu ? Czy posiada wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia sesji bez pomocy suflera – Radcy Prawnego?. Czy przez te kilka miesięcy pełnienia tej funkcji Janusz Ślipko nie potrafi się nauczyć jak mają na imię i nazwisko Radni uczestniczący w sesji? Kwestię poprawnej polszczyzny i używania zwrotów takich jak „ radno Anno” ,  „ proszę podnieść rękę i nacisnąć na tableta” … to już pozostawiamy do oceny Państwu.

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.