Dużo „kasy” na kulturę

16 lat musieliśmy czekać, aby nasz rząd przeznaczył tak ogromną kwotę pieniędzy na kulturę. Te 0,87% budżetu państwa może robi jakieś wrażenie, ale do obiecanego okrągłego 1%, brakuje jeszcze 600 mln pln.

Niemniej w roku 2012 – jak potwierdza to minister  Zdrojewski(PO) – państwo wyda na kulturę 2 877 mln zł. Kolejnym pozytywem jest fakt, że przyznawane dotacje nadzorowane będą przez departamenty i instytucje kultury.

Wierzymy, że dyrekcja Chocianowskiego Ośrodka Kultury zrobi wszystko, aby pozyskać choćby część tych środków. Z drugiej strony, jak pokazuje nam rok ubiegły – jest rokiem straconym.

Mamy, co prawda nową panią Dyrektor – Stachowicz i wiemy, że owa Pani próbuje błyszczeć wśród elit, ale pod jej jurysdykcją, kultura powoli zaczyna znikać z Chocianowa. Chodzą głosy, że zaraz po zakończeniu remontu w ChOK-u, również on zostanie sprzedany, podobnie jak biblioteka i plac PKS. Teraz już śmiało możemy napisać, na przykładzie Pani Stachowicz, że pieniądze w kulturze, to nie wszystko, bo problem tkwi w kadrze, czyli pracownikach, którzy swoimi kompetencjami i wiedzą potrafią, lub nie, kształtować rozwój lokalnej kultury.

Na dzień dzisiejszy, ChOK dysponuje tylko jednym doświadczonym pracownikiem (pozostałym, w cudowny sposób, po rządach Franciszka Skibickiego). Ten filar jest człowiekiem od wszystkiego: -animator kultury; człowiek od wniosków unijnych; konferansjer oraz administrator – z przymusu – stron internetowych naszego miasta – Pani Krystyna Kozołup. Ale jak wiemy, jedna jaskółka wiosny nie czyni…

Sama Krystyna Kozołup nie jest w stanie zapracować na dobrą opinię ChOK-u. Ministerstwo „kasę” daje, więc czas dać coś z siebie Pani Dyrektor Stachowicz!

Bazyl

( poprawiony tekst z Wolnej Prasy Chocianowa, luty – marzec  2012)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.