Dotacje czy malwersacje ? – CZN Polkowice cd…

Z ulotki CZN przekazanej mieszkańcom wynika, że wspólnoty mieszkaniowe zarządzane przez CZN uzyskały aż 4 296 973,96 złoty dotacji, co poświadczają Certyfikaty umieszczone na stronie www.czn.pl w zakładce dotacje unijne. Na ulotce dostarczonej członkom wspólnoty mieszkaniowej przy ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie zamieszczono certyfikat z dnia 8 marca 2017r. potwierdzający zdobycie dotacji dla budynków mieszkalnych w Chocianowie.

Zamieszczony w ulotce certyfikat informuje o wartości dofinansowania w kwocie 2 546 320,90 złotych przy całkowitej wartości projektu 3 080 671,65 złotych w ramach projektu RPDS.03.03.01-02-0110/16 pt. ”Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie”. Właściciele lokali mieszkalnych dowiedzieli się, że wspólnoty mieszkaniowe korzystając na tym, że są zarządzane przez CZN uzyskały bezzwrotną dotację w wysokości aż 85% inwestycji, i tak:

– 293 667,54 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Armii Krajowej 5-7

– 540 459,51 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Armii Krajowej 6-12

– 470 133,25 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Bolka I Świdnickiego 15-23

– 847 721,76 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Odrodzenia 1-11

– 125 964,76 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Żeromskiego 13

– 196 123,99 zł otrzymała Wspólnota Mieszkaniowa nieruchomości przy Wesołej 13,13A.

Łączna kwota wskazana powyżej (widniejąca na ulotce) wynosi 2 474 070,81 zł, czyli jest mniejsza od kwoty wskazanej w certyfikacie o 72,250,09 zł. z czego wynika różnica???

Na tablicach zamieszczonych na blokach nie ma informacji ani o przyznanej kwocie dotacji ani informacji w ramach jakiego projektu ją otrzymano. Widnieje za to informacja o partnerstwie.  Redakcja dotarła do listy projektów, które spełniły kryteria wyboru (lista projektów ocenionych pozytywnie) konkurs 3.3.1.B 147/16 w ramach OSI Legnicko-Głogowski Obszar Interwencji (LGOI), na której pod numerem 6 widnieje jako Wnioskodawca: Wspólnota Mieszkaniowa ul. Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie (nr dofinansowania: RPDS.03.03.01-02-0110/16; tytuł projektu: Przedsięwzięcie termomodernizacyjne budynków mieszkalnych w Chocianowie; całkowita wartość projektu: 3 080 61,65 zł; wnioskowana kwota dofinansowania: 2 618 570,93 zł; rekomendowana kwota dofinansowania 2 546 320,90 zł).

Redakcja dotarła również do informacji, że w dniu 11 października 2017 roku została podpisana umowa o przyznanie dotacji z beneficjentem, którym jest Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolka I Świdnickiego 15-23. (http://www.dip.dolnyslask.pl/o-programie/poznaj-projekty/lista-beneficjentow.html)

 W związku z powyższym rodzą się następujące pytania:

– z czego wynika różnica przyznanej dotacji w kwocie 72tys.zł wynikająca z ulotki?

– dlaczego na tablicach nie ma informacji o przyznanej kwocie dotacji i numerze projektu w ramach którego ją otrzymano?

– czy umowa na dofinansowanie została podpisana w ramach umowy partnerstwa (wnioskodawcą i beneficjentem jest przecież Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Bolka I Świdnickiego)?

– dlaczego kwota przyznanej dotacji dla nieruchomości przy Bolka I Świdnickiego 15-23 w Chocianowie jest tak drastycznie mała w stosunku do dotacji dla nieruchomości Odrodzenia 1-11 w Chocianowie? Czy aż o tyle niższe były koszty termomodernizacji?

Już niebawem redakcja odpowie na te pytania.

Jednocześnie informujemy, że w związku z planowanym w dniu 29.03.2019 zebraniem Wspólnoty Mieszkaniowej, do CZN został złożony wniosek o dostarczenie wszystkim mieszkańcom bloku przy ul. Odrodzenia 1-11 w Chocianowie do czwartku (na dzień przed wyznaczonym dniem zebrania):

– szczegółowego rozliczenia dotacji przyznanej w związku z termomodernizacją

– szczegółowego rozliczenia funduszu remontowego za 2018 rok

– szczegółowego rozliczenia zaciągniętego kredytu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.