Czy CZN Polkowice i Zarząd Wspólnoty w Chocianowie, mają coś do ukrycia?

Mieszkańcy budynku przy ulicy Odrodzenia 1-11 w Chocianowie do dzisiaj nie doczekali się pełnego rozliczenia z wykonania inwestycji pt. ”Termomodernizacja”.

Powyższa inwestycja była po części finansowana z dotacji unijnej. Pozostałą część kosztów inwestycji pokryją mieszkańcy w/w bloku.

Podejrzenia grupy lokatorów odnośnie m.in. prawidłowego rozliczenia środków uzyskanych w ramach dotacji czy wykorzystania zaciągniętego kredytu  wynikają z faktu utrudniania dostępu zainteresowanym do dokumentów, o które wnioskują.

Redakcja Wolnego Chocianowa zainteresowała się w/w tematem i w najbliższych dniach odwiedzi z kamerą siedzibę CZN w Polkowicach w celu ustalenia prawdy oraz dokonania oceny czy hasło umieszczone na stronie firmy odnoszące się do uczciwości ma pokrycie w rzeczywistości.

KTO I CO CHCE UKRYĆ PRZED LOKATORAMI BLOKU?

Dlaczego dostęp do ważnych dla każdego mieszkańca Wspólnoty Mieszkaniowej w Chocianowie dokumentów jest utrudniany i komu na tym najbardziej zależy?

Grupa Mieszkańców już dziś  zastanawia nad nie udzieleniem absolutoriom Zarządcy i Zarządowi Wspólnoty.

Będziemy monitorowali sprawę i informowali czytelników na bieżąco o postępach działań.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.