Bądź uprzejmy mieć wątpliwość…

Początek tekstu jest zawsze najtrudniejszy – najważniejszy zresztą też. Swój krótki felieton dedykuję 3 słowom: pewność, prawda i przekonanie.

Pewność o tym, że swoje przekonanie jest jedyną prawdą. Coraz częściej spotykam się z sądami, ślepo ukierunkowanymi na indywidualny punkt patrzenia. Widzenie i patrzenie to również nie to samo. Wzrok nie jest jednowymiarowy, więc umysł też nie powinien być – dobrowolnie spłaszczany przez użytkownika. Wszystko co wydaje się pewne zmierza ku przycisku Delete. I wszystko budować od początku należy. Pointa już jest! Czas na treść.

Łudząco podobna do przekonań jest wiara. Przekonanie powinno być ugruntowane przez racjonalny osąd. Wiara opiera się na czysto metafizycznym zaufaniu- wiedza o tym, że Bóg istnieje byłaby jednoznaczna z brakiem wiary. Wierzyć , a wiedzieć to dwa odrębne semantycznie słowa.

Jako ludzie mamy to silne przekonanie o znajomości jedynej prawdy, które jest silnie zakorzenione w ludzkim poszukiwaniu jedynej słusznej drogi. Niestety niewielu ludzi zwróciło uwagę iż ziemia jest okrągła i im bardziej kogoś gonisz- tym bardziej przed nim uciekasz. Podążanie jedną drogą jest najprościej rzecz ujmując, drogą najprostszą, pozbawioną wątpliwości. Najprostsze drogi zawsze prowadzą do nikąd – ponoć. Każda pewność stwierdzeń zasadzona jest na ignorancji lub braku mentalnej optyki, pozwalającej dostrzec możliwości.

To Bóg dał ludziom wolną wolę, dał możliwości. Dlatego też śmiem wątpić. Wątpię więc jestem. Idea filozoficzna matrixa- wątpię, że jestem. Jeśli zbyt emocjonalnie szukasz pewności własnych sądów, lekceważąco podchodzisz do konstytuowania wniosków,spotka cię kiedyś Obi One Kenobi i powie ci.. „These are not the droids you’re looking for”.

Biorąc pod uwagę iż maszerująca równo armia zawsze zmierza na wojnę w imię idei, kiedy ją spostrzeżesz bądź uprzejmy mieć wątpliwość. Tak jak proste drogi tak i proste wnioski – zawsze mijają się z prawdą. Ziemia jest okrągła. Świat jest nieokreślony. Czymże jest prawda? Nieokreśleniem. Jezus o to pytał dawno, dawno temu… gdyż prawda jest pojęciem nad wyraz względnym. Dla każdego jest inna, dla każdego nie tak oczywista jak mogłoby się wydawać.

W naturze człowieka leży zmienność i popędowość. Libido dominandi. Dążymy do dominacji. Nie ma się co oszukiwać – jesteśmy drapieżnikami; mamusie oszukasz, tatusia oszukasz, ale ewolucji nie oszukasz. To co było przez pół życia oczywistą prawdą, okazuje się iluzją zbudowaną na błędnych założeniach, iż nasz sposób myślenia jest słuszny i niezachwiany. W ten oto sposób Kolumb Krzyś, dopłynął do Indii i odkrył Indian mieszkających w Ameryce.

Ludzie w swych osądach upraszczają wszystko do dobra i zła, bieli i czerni, a przecież są jeszcze odcienie szarości oraz zło uzasadnione czy też dobro o wątpliwych pobudkach. Tam gdzie jest jedna, jedyna święta prawda tam też musi się gdzieś czaić gówno prawda. Taka prawda ciągnie za sobą fetor niedomówień, dwuznaczności i obłudy stwierdzeń. To co się nie goli ma gdzieś jakieś wstrętne wąsy. Ponoć.

Zmierzając ku końcowi swojego wywodu, chciałbym zadedykować wszystkim sparafrazowaną sentencję:

Są na świecie prawdy, które można odkryć i takie, których odkryć się nie da.Są rzeczy, które można zmienić i takie, których zmienić się nie da. Cała mądrość polega na tym byśmy potrafili odróżnić jedne od drugich.

Tymi słowami kończę. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. Kazanie skończone. 

Piotruś Celna Riposta Budzeń

(poprawiony tekst z Wolnej Prasy Chocianowa, 1 grudnia 2011)

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.